Loading...
Home2024-01-11T10:04:18+00:00

SJÖNÄSHEMMET

Vi erbjuder en miljö som präglas av både gemenskap och omsorg om den enskilde. Tydlighet i budskap och förhållningssätt föder tillit och skapar förutsättningar för en positiv förändring av människors livssituation. Sjönäs ligger i Varpsund på vägen från Bålsta till Skokloster, naturskönt vid stora Ullfjärden, som är en vik av Mälaren, ca 5 mil nordväst om Stockholm. Hemmet har plats för 13 gäster i en familjär och trygg miljö.

Målgruppen är vuxna män och kvinnor med missbruks problematik som kan vara kombinerat med psykiska, somatiska, sociala och lättare fysiska funktionshinder.

Nyhet: Vi erbjuder nu gratis WIFI till alla våra gäster.

Sjönäshemmets mål & inriktning: Att stötta och motivera till förändring i målgruppen blandmissbrukare.

VAD INGÅR?

Boende med helpension. Vi bedriver en miljöterapeutisk inriktning där deltagande i den dagliga verksamheten stimulerar både fysiskt och psykiskt tillfrisknande samt utvecklar den sociala kompetensen (ADL-träning). De boende får möjlighet till stöd och hjälp vid kontakter med myndigheter, sjukvård och anhöriga. Sjuksköterska som är knuten till verksamheten, svarar för att ordinerad medicinsk behandling fullföljes.

PERSONAL

Vi har personal med lång erfarenhet av arbete med människor i missbruk och sociala problem. Personalgruppen består av föreståndare, behandlingsassistenter samt husmor, Totalt 9 personer. Utbildning finns inom sjukvård, psykiatri, och fysiska funktionshinder. Vi har regelbunden handledning och kompetensutveckling. Kollektivavtal via Vårdföretagarna.

AKTIVITETER

Gästerna erbjuds fysisk träning, idrotts-, kultur och kyrkobesök. Det sjönära läget ger rika möjligheter till fiske och rekreation i omgivningarna. En egen badbrygga, samt båtar står till gästernas förfogande.

INSKRIVNING

Inskrivning sker efter ett studie- och planeringsmöte där gästen, socialsekreterare och personal träffas. En individuell behandlingsplan görs upp som sedan följs upp av den boendes kontaktperson vid regelbundna motivations- och stödsamtal. Det är då möjligt att stanna direkt i samband med infobesöket.

KONTAKT

Tel: 0171-524 80

Mail: info@sjonashemmet.se

Fax: 0171-524 82

Go to Top